Čínský Nový rok a výzvy v logistice: Jak oslavy ovlivňují svět podnikání

Čínský Nový rok je jednou z nejvýznamnějších a nejtradičnějších událostí v čínském kalendáři. S nástupem nového roku, který obvykle připadá na konec ledna nebo začátek února, přichází radostné průvody, rodinná setkání a tradiční rituály. Oslavy jako takové obvykle trvají po dobu jednoho týdne, vzhledem k obrovskému vlivu země na celosvětové dodavatelsko-odběratelské řetězce je ale jejich dopad na světovou ekonomiku podstatně delší. Pro svět logistiky a podnikání tak s sebou tato slavnost, která v roce 2024 připadá na datum 10.února, nese řadu výzev a jedinečných situací.

663ddc8646f9

Tyto výzvy jsou letos navíc umocněny situací kolem útoků v Rudém moři, která zůstává zatím neměnná. Rejdaři z obav o bezpečnost odklánějí většinu lodí a směřují je cestou kolem Afriky, což způsobuje zpoždění při doplutí do evropských a asijských přístavů - a tedy i opožděné vyplutí na cestu zpět. Ve výsledku se může jednat až o měsíční zpoždění. Před čínským Novým rokem bude tedy chybět lodní kapacita v Číně kvůli pozdě se vracejícím lodím z Evropy. Omezená bude i dostupnost prázdných kontejnerů a očekává se další navýšení cen.

Omezená výroba a doprava

Pro pochopení rozsahu oslav ČNR je třeba si uvědomit, že do oslav se každoročně nějakou formou zapojí 2 miliardy lidí - tedy čtvrtina celosvětové populace. S odchodem velké části pracovníků čínských společností domů na oslavy Čínského Nového roku se mnoho továren uzavírá na několik týdnů, což vede k dočasným omezením ve výrobě a dodávkách.

0af39c9b903a

Tato situace často vyvolává nejen bezprostřední logistické výzvy, ale také ovlivňuje celosvětový dodavatelský řetězec - zdržení způsobené omezenými kapacitami tak lze pozorovat ještě relativně dlouho poté, co oslavy ustanou. I když se továrny postupně znovu rozběhnou, plný provoz není nikdy obnoven ze dne na den. Rovněž bude ovlivněna produkce v jiných asijských zemích, protože některé výrobní díly pocházejí z Číny, nebo tam probíhají montážní procesy. Pro logistické společnosti znamená tento čas intenzivní plánování a přizpůsobení, aby minimalizovaly dopady na dodávky a udržely efektivní tok zboží.

Zvýšená poptávka po dopravě

S přibývajícími a blížícími se oslavami se obvykle zvyšuje poptávka po dopravních službách jak uvnitř Číny, tak směrem z jiných zemí. Kromě toho je ale poptávka v tomto období zesílena vlivem těch podnikatelů, kteří mají s ČNR vlastní zkušenosti, nechtějí nic nechat náhodě a pojišťují si logistiku svého zboží s dostatečným předstihem. Logistické společnosti se musí rychle přizpůsobit nárůstu objemu zásilek. Efektivní plánování a využívání alternativních tras jsou klíčovými faktory pro zajištění plynulého pohybu zboží během tohoto období.

39aaabd8a02c

Prostor pro chyby

Zásadní zvýšení v intenzitě dopravy zboží v období ČNR může mít pozorovatelný dopad na kvalitu, se kterou je zboží doručováno. Stále rychleji rostoucí množství objednávek vytváří prostor pro možnou chybu. Investice do moderní technologie sledování, zabezpečení a dohledu a práce s lokálními agenty a profesionály z oboru jsou tobýt klíčem k zajištění vysoké kvality logistických služeb během této náročné doby. Oslavy Čínského Nového roku jsou nejen radostným obdobím pro miliony lidí, ale také výzvou pro svět logistiky. Logistické společnosti musí být schopny rychle reagovat na změny v dodavatelském řetězci a efektivně plánovat, aby zajistily plynulý tok zboží. Investice do moderní technologie a strategického plánování jsou klíčem k překonání těchto výzev a udržení vysoké úrovně služeb během tohoto výjimečného období.

Jak se na čínský Nový rok připravit?

  • Plánování: Plánování je klíčové pro úspěšné zvládnutí období čínského Nového roku. Podnikatelé a logistické společnosti by měli mít plán, jak se s tímto obdobím vypořádat, a měli by být připraveni na zpoždění v dodávkách.
  • Rezervace: Rezervace přepravy v dostatečném předstihu může pomoci minimalizovat zpoždění v dodávkách.
  • Diversifikace: Diversifikace dodavatelů může pomoci minimalizovat riziko zpoždění v dodávkách. Pokud vaše zásilka jede v několika různých kontejnerech, není případné zdržení jednoho z nich tak zásadní, jako kdyby obsahoval celou zásilku.
  • Sledování: Sledování stavu zásilek může pomoci podchytit možný vznikající problém již v jeho zárodku.
  • Komunikace: Komunikace s dodavateli a zákazníky může pomoci minimalizovat zpoždění v dodávkách.
Zavřít
Loading...