Přepravní kontejnery jsou jedním ze základních stavebních kamenů moderní námořní přepravy zboží - vnitrostátní i mezinárodní. Jsou navrženy tak, aby chránily zboží před poškozením během přepravy a umožnily snadnou manipulaci s ním. Volba správného kontejneru, vhodného pro váš konkrétní požadavek, vždy závisí na kombinaci faktorů - především na povaze přepravovaného zboží, způsobu přepravy a zvolené trase. Její podcenění pak může vést k řadě nepříjemností, v krajním případě i k poškození či ztrátě vaší zásilky.

Typy kontejnerů

Existuje mnoho typů přepravních kontejnerů, které jsou navrženy pro různé účely. Ačkoliv by vám profesionální přepravce měl být schopný doporučit takový, které nejlépe odpovídá vašim požadavkům, je dobré mít alespoň základní představu o jednotlivých typech a jejich využití.

Dry kontejner / High Cube kontejner

Jedná se o na světě vůbec nejpoužívanější kontejner pro účely námořní přepravy. Dry kontejnery jsou obvykle k dispozici v různých délkách - konkrétně 20 stop, 40 stop a 45 stop. Tyto kontejnery jsou vybaveny dveřmi na jedné nebo obou stranách a jsou navrženy tak, aby byly snadno nakládány a vykládány. Vyrobeny jsou obvykle z hliníku nebo oceli.

Varianta High Cube pak disponuje větší výškou. High cube dry kontejnery jsou ideální pro přepravu velkého množství spíše lehčího zboží.

6bb6f60f16f5

Flat rack kontejner

Navržen pro přepravu velkých a těžkých zásilek, jako jsou stroje, vozidla, ale také potrubí a další objemné a těžké zásilky. Flat rack kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech a jsou vybaveny sklopnými čely, díky kterým je možné nakládat zásilky náročné na manipulaci. 

63995acc0a0c

Open top kontejner

Tento typ kontejneru je navržen zejména pro přepravu objemných zásilek, které nelze snadno nakládat a vykládat z boku nebo dveří - typicky je používán například pro přepravu strojů. Open top kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech a horní, otevřenou část často umožňují zakrýt plachtou nebo skládací střechou.

2861d8200570

Platform kontejner

Často také označován jako podvalníkový kontejner, navržen pro přepravu zásilek, které obvykle není možné přepravit pomocí jiného kontejneru. Specifikum tohoto kontejneru je absence jakýchkoliv bočnic nebo střechy, což z něj dělá ideální prostředek pro přepravu zboží atypických tvarů.

8f5593b72d6f

Reefer kontejner

Chladící typ kontejneru je navržen pro přepravu zboží, které vyžaduje kontrolovaný teplotní režim. Reefer kontejnery jsou vybaveny chladicím systémem, který udržuje konstantní teplotu uvnitř kontejneru. Obvykle se tomu děje díky zapojení chladící jednotky kontejneru do elektrického napájení lodi. Ideální jsou tak pro účely přepravy citlivého a rychle se kazícího zboží.

bb8573062f60

Rozměry kontejnerů

Rozměry přepravních kontejnerů se mohou lišit v závislosti na typu kontejneru. Následující tabulky ukazují některé z nejčastěji používaných typů kontejnerů a jejich rozměry.

Obvyklé rozměry kontejnerů v metrickém systému

Typ kontejneru Délka Šířka Výška
Dry 20‘ kontejner 609 cm 244 cm 259 cm
Dry 40‘ kontejner 1219 cm 244 cm 259 cm
Dry 45‘ kontejner 1372 cm 244 cm 290 cm
Flat rack 20‘ kontejner 609 cm 259 cm N/A
Flat rack 40‘ kontejner 1219 cm 259 cm N/A
High cube dry 45‘ kontejner 1372 cm 244 cm 290 cm
Open top kontejner 609 cm 244 cm 259 cm
Open top kontejner 1219 cm 244 cm 259 cm
Platform 20‘ kontejner 609 cm 244 cm N/A
Platform 40‘ kontejner 1219 cm 244 cm N/A
Reefer 20‘ kontejner 609 cm 244 cm 259 cm
Reefer 40‘ kontejner 1219 cm 244 cm 259 cm
Reefer 45‘ kontejner 1372 cm 244 cm 290 cm

Obvyklé rozměry kontejnerů v imperiálním systému

Typ kontejneru Délka Šířka Výška
Dry 20‘ kontejner 20 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Dry 40‘ kontejner 40 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Dry 45‘ kontejner 1372 cm 244 cm 290 cm
Flat rack 20‘ kontejner 20 stop 8 stop 6 palců N/A
Flat rack 40‘ kontejner 40 stop 8 stop 6 palců N/A
High cube dry 45‘ kontejner 45 stop 8 stop 9 stop 5 palců
Open top kontejner 20 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Open top kontejner 40 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Platform 20‘ kontejner 20 stop 8 stop N/A
Platform 40‘ kontejner 40 stop 8 stop N/A
Reefer 20‘ kontejner 20 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Reefer 40‘ kontejner 40 stop 8 stop 8 stop 6 palců
Reefer 45‘ kontejner 45 stop 8 stop 9 stop 5 palců

Možné nástrahy při volbě kontejneru

Pro profesionály v oboru přepravy zboží je výběr vhodného kontejneru pro konkrétní zásilku denním chlebem. Pokud ale jeho volbu řešíte po vlastní ose, existuje několik věcí, které byste neměli zapomenout vzít v úvahu. 

  • Rozměry kontejneru nejsou jedinou metrikou, kterou je třeba brát na zřetel. Rozměry dveří jsou obvykle menší než rozměry kontejneru, což může způsobit problémy při nakládání a vykládání zboží. Správné řešení je vždy o vhodné kombinaci typu kontejneru a jeho velikosti. 
  • Každý pronajímatel kontejneru požaduje pravidelnou údržbu. Kontejner je žádoucí před nakládkou zkontrolovat a ideálně nafotit. Po vykládce zboží je nutné prázdný kontejner zbavit nečistot.
  • Nevhodná volba kontejneru ve vztahu k přepravovanému zboží může mít zásadní negativní vliv na bezpečnost přepravy. Ujistěte se také, že vámi přepravované zboží nespadá do specifického režimu, který umožňuje pouze některé způsoby přepravy (typicky léky a další citlivé zboží musí být většinou přepravováno v režimu s regulovanou teplotou). 
b8538dd5d45c

Volba kontejneru je nicméně jen jednou z nástrah, která na vás při řešení mezinárodní přepravy zboží svépomocí čeká. Mezi nebezpečím představovaným piráty, kolísavou makroekonomickou situací a náročnou komunikací s přístavy i rejdaři proto vždy doporučujeme nechat toto řešení profesionálům

Zavřít
Loading...