Rozdíl mezi LCL a FCL dopravou: jakou dopravu vybrat pro Váš projekt?

Pokud podnikáte v mezinárodním prostředí, pravděpodobně víte, co obnáší snaha dostat Vaše zboží z jednoho koutu světa na druhý. Administrativa a strach z toho, že náklad skutečně dorazí v požadovaném stavu i množství, jsou jedněmi z nejčastějších překážek, kterým musíte čelit, pokud si transport Vašich produktů zařizujete sami. Volba vhodné formy dopravy je proto jedním ze způsobů, jak si nepřidělat zbytečnou práci a starosti a zvýšit pravděpodobnost, že vše dobře dopadne a v neposlední řadě také optimalizovat přepravní náklady.

V případě železničnínámořní dopravy se zákazník často rozhoduje mezi využitím takzvané LCL (Less than Container Load) a FCL (Full Container Load) dopravy. Obě formy mají své nezpochybnitelné výhody a uplatnění. Který způsob je pro Vás nejvhodnější pak záleží na konkrétních potřebách Vaší zásilky.

3bfc5592a9b4

Co je LCL doprava?

LCL železniční a námořní doprava je způsob využívaný pro menší zásilky. Tedy takové, které svým objemem nezabírají celý nákladní kontejner. Namísto toho, aby zákazník platil za přepravu vzduchu (prázdné části kontejneru), je v případě LCL dopravy jeho zásilka zkombinována se zásilkami dalších zákazníků, čímž dojde k naplnění a plnému využití kontejneru.

LCL doprava - výhody a nevýhody

Volba LCL dopravy je typicky vhodná pro maléstřední podniky objednávající zpravidla v nižších objemech, pro které by byl pronájem celého kontejneru pro účely vlastní dopravy z mnoha důvodů nesmyslný. Zároveň je pochopitelně potřeba počítat s tím, že více zákazníků sdílejících jeden kontejner může znamenat více potenciálních překážek.

Ekonomická efektivita

Hlavním důvodem, proč klienti k LCL dopravě přistupují, je obvykle cena. Tím, že zákazník platí pouze za část kontejnerového prostoru (takovou, jakou skutečně potřebuje), omezí své nadbytečné náklady na dopravu na minimum. U projektů s omezeným rozpočtem nebo takových, které vyžadují časté zasílání malých objemů, se tak jedná o logickou volbu.

Flexibilita

S malým objemem zasílaného zboží souvisí i vysoká míra flexibility. Zákazník totiž nemusí čekat, až se mu povede naplnit celý kontejner (aby se zásilka vyplatila) a může odesílat přesně takové množství zboží, které potřebuje.

Delší tranzitní časy

Jednou z možných nevýhod LCL dopravy je prodloužení tranzitních časů. Jeho důvodem je potřeba koordinace většího množství lidí a zásilek v rámci jednoho kontejneru. U LCL dopravy, zejména té bez profesionálního dohledu, je proto třeba počítat s delším tranzitním časem oproti celokontejnerové přepravy zhruba o týden.

Nižší kontrola a vyšší riziko škod a ztrát

V případě LCL dopravy je také třeba brát v úvahu částečnou ztrátu kontroly nad zasílaným zbožím, které je kombinováno se zbožím dalších zasilatelů. To může komplikovat zabezpečení a sledování zásilek. Bez schopného zprostředkovatele do jisté míry ztrácíte přehled o stavu své LCL zásilky ve chvíli, kdy kontejner dorazí na místo určení, a získat k němu následně přístup může být nečekaně složité. Stejně tak existuje v případě LCL zásilek vyšší riziko škody nebo ztráty, protože je se zbožím v rámci dopravy vícekrát manipulováno (nakládání a vykládání).

Možností, jak riziko škod a ztrát v tomto případě eliminovat na absolutní minimum, je zpřostředkování LCL dopravy profesionály. Vyškolení profesionálové společnosti Wave Logistic v našich dedikovaných sběrnách zajistí plnou kontrolu nad Vašim zbožím a zaručí, že Vaše zásilka dorazí na místo určení včas a v stoprocentním stavu.

046682a5bd8e

Co je FCL doprava?

Opakem možnosti využití pouze části kontejneru je FCL přeprava. Jedná se o typ přepravy, kdy je kontejner naplněn pouze zbožím jednoho konkrétního klienta, přičemž míra využití prostoru v kontejneru závisí pouze na jeho potřebách a preferencích. 

FCL doprava - výhody a nevýhody

FCL dopravu volí zákazník obvykle ve chvíli, kdy má dostatečné množství zasílaného zboží na to, aby obsadil celý nákladní kontejner. Typicky se tedy jedná spíše o větší společnosti s většími nároky na dopravované objemy. Odbavení FCL zásilky navíc záleží pouze na konkrétním zasilateli, jde tedy o vhodnou volbu v případě, že se jedná o urgentní zásilku a čekání na naplnění kontejneru je nechtěnou komplikací. 

Vyšší kontrola nad Vaší zásilkou

Mít pro sebe celý kontejner s sebou pro mnohé přináší pocit jistoty a kontroly. Nehrozí kontaminace jiným zbožím, zásilka nepodléhá časté překládce a sledování zásilky na moři či kolejích je zásadně jednodušší. Samostatný kontejner také eliminuje šanci poškození nebo ztráty zboží při manipulaci s ním. 

Rychlejší odbavení

Tranzitní časy v případě FCL dopravy jsou obvykle kratší, než je tomu v případě, kdy kontejner sdílíte s dalšími zákazníky. Není třeba shromažďovat zboží a čekat na poslední kusy potřebné pro naplnění kontejneru. Odesíláte, kdy potřebujete Vy.

Vyšší náklady v porovnání s LCL dopravou

FCL doprava je zpravidla nákladnější, než varianta naplnění pouze části kontejneru. Platíte totiž za celý kontejner - a to i v případě, že ho nezaplníte celý (platíte za místo, které kontejner zabírá na dopravním prostředku, ne za místo v kontejneru). FCL doprava tedy není optimálním řešení v případě menších zásilek. 

Menší flexibilita

Potřebujete co nejrychleji poslat pár kusů zboží přes půl světa? Pak pro Vás pravděpodobně nedává smysl platit za celý kontejner a čekat, až ho naplníte alespoň do takové míry, aby jeho zaslání mělo smysl. 

69bab9aa78a0

LCL vs FCL - jak se rozhodnout?

Stojíte-li před rozhodnutím, jaký typ dopravy zvolit, je třeba definovat si několik základních potřeb: 

  • Charakter zboží - křehké, drahé, nebezpečné zboží či zboží citlivé na vnější vlivy. Kombinovat takové s cizími zásilkami může vyústit v nepříjemnosti. 
  • Rozpočet - je pronájem celého kontejneru pro zásilku v rámci finančních možností Vašeho rozpočtu? 
  • Rychlost - jak moc na zásilku spěcháte? Je důležitý poměr rychlost / cena, nebo je rychlost hlavní a jedinou prioritou? 
  • Kontrola - zasíláte unikátní a cenné zboží a chystáte se každý druhý den kontrolovat, ve kterém koutu oceánu se Váš kontejner zrovna nachází? 
  • Destinace a trasy - důležitý faktor při volbě způsobu dopravy, který těžko podchytit jinak, než mnohaletou zkušeností. Různé trasy s sebou nesou různá množství překládek a i poměry v jednotlivých přístavech a skladištích se mezi sebou po světě liší. 
  • Dodatečné náklady - nejen poplatek za clo Vám může v případě neznalosti místního prostředí výsledný transport zboží nečekaně prodražit. 
Parametr LCL FCL
Rychlost Kvůli manipulaci v konsolidačních a dekonsolidačních skladech je trazitní čas delší Odesíláte, když chcete Vy.
Flexibilita Najít kontejner, do kterého je možné Vaši zásilku přidat, nebývá pro profesionály problém Ne vždy máte čas na naplnění celého kontejneru.
Cena Platíte jen za místo, které skutečně využijete Platíte za celý kontejner
Bezpečí Častá manipulace a další zboží v kontejneru mohou představovat riziko. Přesně víte, co ve Vašem kontejneru je.
Vhodnost Malé podniky, projekty citlivé na náklady/rozpočet, nízkoobjemové zásilky. Velké objemy zásilek, citlivé zboží, urgentní zásilky.

 

Jaký způsob tedy pro účely Vaší zásilky ten nejvhodnější? Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět - faktorů, které je třeba vzít v potaz, je totiž celá řada. Naši specialisté s Vámi ale rádi všechna specifika Vašeho projektu projdou a doporučí takové řešení, které zajistí, že Vaše zboží dorazí do požadované destinace včas a nepoškozené - ať už budete mít kontejner sami pro sebe, nebo ne.

Nevíte, jaký způsob dopravy je pro vás nejvhodnější? Zeptejte se profesionálů!

Kontaktujte nás

A my se vám co nejdříve ozveme

Zavřít
Loading...