Zásady zpracování osobních údajů

 1. Společnost Wave Logistic s.r.o.  se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO: 04433475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247634(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  1. jméno, příjmení

  2. e-mailovou adresu

  3. telefonní číslo

  4. adresu/sídlo

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu mohou být zájemci zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zájemce neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděnou výše uvedenou společností, tady správcem osobních údajů.
  Osobní údaje pro tohoto správce nezpracovávají jiní zpracovatelé:
  Osobní údaje z poptávkového listu nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese [obfuscate_1_|104|101|94|105|55|118|88|110|95|99|110|94|97|109|107|104|90|38|93|113]

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky wavelogistic.cz, používá na této webové stránce soubory cookies pro:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

  2. základní funkčnosti webových stránek.

 7. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možno nastavit v rámci nastavení prohlížeče. V takovém případě však nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  1. Poskytovateli služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 8. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. zrušit kdykoliv souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího,

  2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,

  3. požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány,

  4. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

  5. požadovat výmaz těchto osobních údajů; přičemž výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

  6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

  7. požadovat kopii správcem zpracovávaných osobních údajů,

  8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

  9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím